WABP EN GEMEENTEN

Samenwerkingsmogelijkheden voor gemeenten en wabp.

Wij bieden een dienst waardoor alle Buurtpreventie initiatieven in kaart worden gebracht. Dit is voor zowel deelnemers als belanghebbenden en de Gemeente, kosteloos.

Door het bundelen van alle buurtpreventie initiatieven op één Website, voorkomen we een wildgroei aan allerlei buurtpreventie overzichten met als gevolg een overlap van allerlei (Digitale) Buurtpreventie groepen.

Digitale Buurtpreventie

Welhaast iedereen heeft tegenwoordig WhatsApp op zijn of haar smartphone geïnstalleerd staan, meer is ook niet nodig, geen vreemde zaken installeren of extra applicaties toevoegen.

Op wabp.nl is een Buurtpreventie groep geen losstaande lokale cel, de kracht van Buurtpreventie ligt namelijk in de samenwerking met aangrenzende buurten. Een crimineel zal zich niet aan de buurt, wijk of gemeentegrenzen houden, in tegendeel, deze zal juist zo snel mogelijk de plaats des delict willen ontvluchten.

WhatsApp Buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten al bewezen dat criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan door het aanbrengen van stickers in de buurt of door het profileren van de groep, onder andere via wabp.nl.

Stel er is in uw buurt ingebroken. In het nieuws heeft u gehoord over de WhatsApp Preventiegroepen die succes hebben. U vraagt zich af of er ook bij u in de buurt zo’n groep actief is, of wellicht wilt u zich erbij aansluiten? Dan kunt u hiervoor terecht op wabp.nl

Ondanks dat WhatsApp Buurtpreventie een burgerinitiatief is en blijft, is er toch enige structuur nodig. Wabp.nl kan deze structuur bieden, waardoor niet binnen één straat tien verschillende initiatieven langs elkaar heen Appen of de wijkagent benaderen. WhatsApp is een duidelijk en herkenbaar modern medium, een veelvoud aan AlarmApp applicaties en WhatsApp groepen binnen een buurt komt de efficiëntie nooit ten goede. Juist het behandelen en oplossen van een signalering binnen één lokale groep, werpt vruchten af.

Overkoepelende beheerdersgroepen op wijkniveau met elkaar in verbinding;

In samenwerking met u als gemeente, bieden wij u  en de beheerders de mogelijkheid om de overkoepelende beheerdersgroepen op wijkniveau in kaart te brengen. Dit is inclusief een maandelijkse rapportage van alle beheerders. Op deze manier kunnen wij u snel in contact brengen met de beheerders en kunnen beheerders onderling snel met elkaar communiceren, bv. als een verdachte zich verplaatst naar een aangelegen buurt of wijk, dan kunnen beheerders dit snel en eenvoudig naar elkaar door-Appen in deze overkoepelende groepen

In de toekomst zouden deze overkoepelende groepen ook gebruikt kunnen worden door de meldkamers en/ of wijk coördinatoren, om zo een bericht direct in een bepaalde wijk door te zetten. Beheerders kunnen vervolgens het bericht doorzetten naar de groep die zij in hun straat/ buurt beheren.

In sommige gemeenten zijn er door beheerders al overkoepelende groepen aangemaakt, mits deze groepen worden beheerd door een beheerder die goed in contact staat met de gemeente/ politie, kunnen deze groepen ook op de kaart van wabp als overkoepelende groep kunnen worden geplaatst.

Wabp kan in opdracht van een gemeente de overkoepelende groepen oprichten en beheren, zo neemt zij werk uit handen van beheerders, politie en/ of gemeente.

Wij rekenen € 10,- (excl. btw) per maand per overkoepelende groep, op basis van een jaarcontract. Hierbij inbegrepen is ook een maandelijkse rapportage van alle beheerders.

Nieuwe en bestaande beheerders worden door wabp op de hoogte gebracht van het bestaan van deze overkoepelende groepen.

Overkoepelende groepen voorbeeld

Overkoepelende groepen voorbeeld

Klik op de afbeelding om naar de wabp kaart van Hilversum te gaan.

 

 

 

 

 

 

Er zijn in Nederland en België al ruim 300 gemeenten die linken naar de website wabp.nl

Hieronder een aantal links naar gemeenten die WhatsApp Buurtpreventie in de gemeente promoten, in samenwerking met wabp:

NEDERLAND:

BELGIË

Hoe voorkomen we een wildgroei aan digitale buurtpreventie overzichten?

Wij hebben bewust gekozen voor een landelijk overzicht, dit mede omdat een crimineel zich ook niet aan een gemeentegrens zal houden. Maar nog belangrijker is dat er voorkomen wordt dat men door een veelvoud van overzichten het overzicht juist kwijt zal raken.

Vanuit gemeente borden en stickers faciliteren?

Steeds vaker zien wij dat gemeenten de digitale buurtpreventie stickers en buurtpreventie borden faciliteren aan beheerders van Alarm App groepen. Zij stellen bijvoorbeeld voorwaarden zoals dat de groep bij wabp.nl geregistreerd moet zijn en dat de groep bv. minimaal 20 leden moet hebben. Ook dienen de huisregels van de groep te worden nageleefd, zodra er in een buurt borden staan dan mag er door leden ook worden verwacht dat deze groepen zijn voorzien van goede beheerders. Wij adviseren om per groep 2 à 3 beheerders te hebben, dit ivm. vakantie of uitval van de beheerder.

Overzicht van de officiële WABP WhatsApp Buurtpreventie Borden.

Voor gemeenten en grote bestellingen van onze stickers hanteren wij de z.g.n. gemeente tarieven, zie hieronder of ga naar de webshop:

WEBSHOP

Bestelt u vanuit een gemeente en ontvangt u liever een factuur in plaats van de bestelling te plaatsen in de webshop, mail dan uw order naar wabpmail [at] gmail.com

Stickers  klein:

Plakzijde voor 80mm breed x 35mm hoog € 0,50 per stuk
Plakzijde achter 80mm breed x 35mm hoog € 0,50 per stuk

 

Stickers groot:

250mm breed x 110mm hoog € 1,50 per stuk
80mm breed x 80mm hoog ALARM APP sticker € 1,50 per stuk