WABP EN GEMEENTEN

Samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten en wabp.

Wij bieden een dienst waardoor alle Buurtpreventie initiatieven in kaart worden gebracht. Dit is voor zowel deelnemers als belanghebbenden en de Gemeente, kosteloos.

Door het bundelen van alle buurtpreventie initiatieven op één Website, voorkomen we een wildgroei aan allerlei buurtpreventie overzichten met als gevolg een overlap van allerlei (Digitale) Buurtpreventie groepen.

Digitale Buurtpreventie

Welhaast iedereen heeft tegenwoordig WhatsApp op zijn of haar smartphone geïnstalleerd staan, meer is ook niet nodig, geen vreemde zaken installeren of extra applicaties toevoegen.

Op wabp.nl is een Buurtpreventie groep geen losstaande lokale cel, de kracht van Buurtpreventie ligt namelijk in de samenwerking met aangrenzende buurten. Een crimineel zal zich niet aan de buurt, wijk of gemeentegrenzen houden, in tegendeel, deze zal juist zo snel mogelijk de plaats des delict willen ontvluchten.

WhatsApp Buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten al bewezen dat criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan door het aanbrengen van stickers in de buurt of door het profileren van de groep, onder andere via wabp.nl.

Stel er is in uw buurt ingebroken. In het nieuws heeft u gehoord over de WhatsApp Preventiegroepen die succes hebben. U vraagt zich af of er ook bij u in de buurt zo’n groep actief is, of wellicht wilt u zich erbij aansluiten? Dan kunt u hiervoor terecht op wabp.nl

Ondanks dat WhatsApp Buurtpreventie een burgerinitiatief is en blijft, is er toch enige structuur nodig. Wabp.nl kan deze structuur bieden, waardoor niet binnen één straat tien verschillende initiatieven langs elkaar heen Appen of de wijkagent benaderen. WhatsApp is een duidelijk en herkenbaar modern medium, een veelvoud aan AlarmApp applicaties en WhatsApp groepen binnen een buurt komt de efficiëntie nooit ten goede. Juist het behandelen en oplossen van een signalering binnen één lokale groep, werpt vruchten af.

Overkoepelende beheerdersgroepen op wijkniveau met elkaar in verbinding:

Wij bieden u als gemeente de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de overkoepelende beheerdersgroepen op wijkniveau inclusief een maandelijkse rapportage van alle beheerders. Op deze manier kunnen wij u snel in contact brengen en eventueel anoniem mee laten kijken in de wijkgroepen waarin de beheerders door ons worden toegevoegd.

Deze wijkgroepen kunnen ook gebruikt worden door de meldkamers om zo een bericht direct in een bepaalde wijk door te zetten. Beheerders kunnen vervolgens het bericht doorzetten naar de groep die zij in hun straat/ buurt beheren. Het opstellen en doorzetten van een bericht neemt veel minder tijd in beslag dan dat men een Burgernet bericht op moet stellen, Burgernet berichten komen in veel gevallen veel later aan waardoor het geen urgentie meer betreft en de beheerders het niet doorplaatsen in hun groep.

Ook kunnen beheerders belangrijke berichten op deze manier, mits nodig, snel doorzetten naar andere beheerders op wijkniveau.

Wabp onderhoud deze wijkgroepen ook in opdracht van een gemeente, zo neemt zij werk uit handen van politie en/ of gemeente. Per wijk rekenen wij € 10,- (excl. btw) per maand op basis van een jaarcontract. Hierbij inbegrepen is ook een maandelijkse rapportage van alle beheerders.

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Hieronder een afbeelding waarbij een voorbeeld te zien is van de overkoepelende groepen voor beheerders op wijkniveau. Er worden voor elke wijk overigens twee groepen opgericht, een Alarm groep en een Chat groep.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een aantal links naar gemeenten die WhatsApp Buurtpreventie in de gemeente promoten, in samenwerking met wabp:

Hoe voorkomen we een wildgroei aan digitale buurtpreventie overzichten?

Wij hebben bewust gekozen voor een landelijk overzicht, dit mede omdat een crimineel zich ook niet aan een gemeentegrens zal houden. Maar nog belangrijker is dat er voorkomen wordt dat men door een veelvoud van overzichten het overzicht juist kwijt zal raken.

Vanuit gemeente borden en stickers faciliteren?

Steeds vaker zien wij dat gemeenten de digitale buurtpreventie stickers en buurtpreventie borden faciliteren aan beheerders van Alarm App groepen. Zij stellen bijvoorbeeld voorwaarden zoals dat de groep bij wabp.nl geregistreerd moet zijn en dat de groep bv. minimaal 20 leden moet hebben. Ook dienen de huisregels van de groep te worden nageleefd, zodra er in een buurt borden staan dan mag er door leden ook worden verwacht dat deze groepen zijn voorzien van goede beheerders. Wij adviseren om per groep 2 à 3 beheerders te hebben, dit ivm. vakantie of uitval van de beheerder.

Overzicht van de officiële WABP WhatsApp Buurtpreventie Borden.

Voor gemeenten en grote bestellingen van onze stickers hanteren wij de z.g.n. gemeente tarieven, zie hieronder of ga naar de webshop:

WEBSHOP

Bestelt u vanuit een gemeente en ontvangt u liever een factuur in plaats van de bestelling te plaatsen in de webshop, mail dan uw order naar wabpmail [at] gmail.com

Stickers  klein:

Plakzijde voor 80mm breed x 35mm hoog € 0,50 per stuk
Plakzijde achter 80mm breed x 35mm hoog € 0,50 per stuk

 

Stickers groot:

250mm breed x 110mm hoog € 1,50 per stuk
80mm breed x 80mm hoog ALARM APP sticker € 1,50 per stuk

 

Heeft u vragen, de helpdesk van wabp.nl is bereikbaar op maandag van 10:00 – 17:00 uur via 0900-7446006. (50 cent per minuut)