Afwijken van huisregels

De huisregels die WABP uitdraagt, zijn er puur als advies richtlijnen. Iedere beheerder kiest uiteindelijk zelf, welke regels van toepassing zijn binnen de groep. Veel groepen bestaan bijvoorbeeld uit leden die daadwerkelijk in de buurt woonachtig zijn, terwijl andere groepen leden toestaan die louter werkzaam zijn in de buurt of er familieleden hebben wonen. Ook waar het de minimale leeftijd betreft, lopen de groepen wel eens uiteen. Sommige groepen staan “volwassen” tieners onder hun leden toe. Je bepaalt welke regels bij jouw groep horen zelf, al is het wel raadzaam redelijk dicht in de buurt te blijven van de standaard regels zoals ze op deze website te vinden zijn. Dat maakt eventueel contact met andere beheerders en bijvoorbeeld de gemeente eenvoudiger, doordat je grotendeels op dezelfde manier handelt als de andere groepen.