De (korte) geschiedenis van WABP

Er is een groeiend gevoel van onveiligheid de laatste jaren, niet alleen op internationaal niveau, maar ook op nationaal en zelfs buurtniveau. Overheidsinstanties geven aan dat binnen de huidige participatiesamenleving ook de burger zelf een rol heeft om bij te dragen aan deze veiligheid.

Circa 17% van de Nederlanders maakt gebruik van een App ten behoeve van de veiligheid (onderzoek Algemeen Dagblad in 2016). Deze App Buurtpreventie heeft sinds haar introductie veelvuldig haar nut bewezen en wordt door vrijwel alle gemeenten en politie omarmd. Uniformiteit en een duidelijk overzicht ontbrak echter tot eind 2015 en daar heeft WABP verandering in gebracht.

Een burger die op zoek gaat naar een veiligheidsinitiatief in zijn of haar buurt kan op de website WABP.nl een kaart van Nederland en Belgiƫ raadplegen, waar een groot aantal Buurtpreventie initiatieven op staan vermeld, samen met contact/aanmeld-mogelijkheid. Tevens verstrekt WABP een stappenplan, richtlijnen (o.a. S.A.A.R.) en overige documentatie om de Buurtveiligheidsinitiatieven te ondersteunen.

Naast het ondersteunen van de initiatiefnemers (of beheerders zoals wij ze noemen) met documentatie, richtlijnen en advies, faciliteren wij ook het zichtbaar maken van het burgerinitiatief voor de veiligheid middels borden en stickers met ons eigen WABP beeldmerk. Onderzoek aan de Universiteit van Tilburg uit 2015 heeft aangetoond dat deze zichtbaarheid duidelijk bijdraagt aan de veiligheid van een buurt.

Steeds meer gemeenten en politie verwijzen naar WABP, omdat zij middels de aanmeldingen beter zicht krijgen op welke initiatieven in hun regio actief zijn en hoe zij vanuit de gemeente contact kunnen opnemen en kunnen ondersteunen.

Sinds de start van WABP in juni 2015 hebben zicht ruim 8.300 WhatsApp Buurtpreventie groepen aangemeld op de website. Uit eigen onderzoek in september (check) 2017 is gebleken dat de groepen gemiddeld 70 leden tellen. In totaal is er dus sprake van ruim 580.000 leden die actief zijn op het vlak van buurtpreventie en die te benaderen zijn via WABP!

Gezien het karakter van het burgerinitiatief, zullen wij vanuit Stichting WABP nooit kosten bij de initiatiefnemers voor de basis activiteiten neerleggen. De beheerders zetten zich als vrijwilliger in en steken veel (vrije) tijd in het veilig maken van hun buurt.

Nu, halverwege 2018, zijn we druk bezig met de bouw/het verbeteren van onze nieuwe website, mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat taken die voorheen handmatig waren, meer worden geautomatiseerd en we de beheerders en leden een professioneel en gebruiksvriendelijk platform kunnen bieden.