Hebben jullie alleen vaste beheerders voor de groepen?

Hebben jullie alleen vaste beheerders voor de groepen?

In principe heeft elke groep een vaste beheerder, zodat de continuïteit van de groep is geborgd. Veel groepen hebben echter meerdere beheerders, zodat bij afwezigheid van de ene beheerder, de medebeheerder de beheerstaken waar kan nemen. Uiteraard zijn deze beheerstaken lichter wanneer ze door meerdere beheerders worden uitgevoerd.