Hoeveel tijd gaat er in WhatsApp Buurtpreventie zitten?

Vooral bij het opstarten van een nieuwe groep, dient er wat tijd in gestoken te worden. Het werven van nieuwe leden, eventueel door te flyeren (link) en vervolgens goed te informeren over de huisregels en overige relevante zaken kan tijdrovend zijn. Heeft u eenmaal een gezond ledenaantal (meestal tussen de 50 en de 100) dan zullen de beheerstaken al snel in tijdsduur afnemen. Vooral wanneer je de leden vooraf goed de etiquette binnen de groep hebt duidelijk gemaakt en overbodige berichtgeving binnen de groep (ruis) geminimaliseerd is.

Wanneer je de leden dat bij aanvang niet helder hebt gemaakt, kunnende niet relevante berichten en duimpjes in de groep snel storend en op een gegeven moment zelfs frustrerend worden. Wees er dus duidelijk in en schors het lid tijdelijk wanneer hij/zij na een waarschuwing doorgaat met de ongewenste berichten. Minder urgente berichten mogen wel worden geplaatst in een chat app groep voor de buurt, die naast de alarm groep is op te zetten (chat app en alarm app)

Houden leden zich aan de regels, dan heb je weinig omkijken naar de groep, soms is het zelfs handig om een periodiek testbericht in de groep te plaatsen, om te laten weten dat de groep nog actief is (gebruik hiertoe bijvoorbeeld de Regel MAAT).