In hoeverre is de WABP up-to-date in haar overzichten

Het is ons streven nieuwe groepen en wijzigingen in groepen binnen vijf werkdagen te verwerken. Het buurtpreventie landschap is een veranderlijk landschap. Wij pogen de informatie en de situatie van aangemelde groepen zo actueel mogelijk te houden.