Alarm en Chat app groep in WhatsApp

27-06-2017

Wat is het verschil tussen een Alarm en een Chat app groep in WhatsApp?

Steeds meer beheerders maken naast de Alarm App WhatsApp groep een Chat groep aan.

Maar wat is nu het verschil en wanneer gebruik je welke groep?

Ben je al lid van een WhatsApp Buurtpreventie groep, dan heeft de beheerder van die groep je waarschijnlijk al de huisregels uitgelegd, die verschillen overigens per buurtinitiatief. Het is en blijft een burgerinitiatief, waarbij de beheerder(s) inspelen op de behoefte van die buurt en aan de hand daarvan de huisregels zelf opstellen.
In sommige buurt preventie groepen mag er van de beheerder meer gepraat worden dan in andere. Toch is onze ervaring dat de meeste mensen liever lid zijn van een groep waarin zo min mogelijk over minder urgente zaken gepraat wordt. Indien iemand toch minder urgente berichten of smileys plaatst in de Alarm groep, dan verlaten vervolgens sommige leden zo’n groep, omdat ze daar geen behoefte aan hebben. Dat is erg zonde want de beheerders van die groep hebben vaak veel moeite moeten doen om de groep op te zetten. Veel beheerders nemen in zo’n geval via een privé berichtje even contact op met de persoon die zich niet aan de huisregels houdt, om een waarschuwing te geven.

Houdt men zich dan nog niet aan de huisregels, dan worden leden ook weleens een maand geschorst waarna ze weer lidmaatschap aan kunnen vragen. Dit wordt lang niet altijd in dank afgenomen, maar het werkt erg goed om de groep te behouden waar hij voor bedoeld is.

Op de achtergrond zijn beheerders vaak veel actiever bezig met het reguleren van zo’n groep dan men in eerste instantie doorheeft, ze flyeren, nemen contact op met (nieuwe) leden om ze de huisregels uit te leggen, onderhouden (meestal) contact met de politie en de gemeente en ga zo maar door.

Om leden en beheerders te helpen, met het verschaffen van meer informatie over wat nu wel en niet mag, hebben we besloten de richtlijnen voor de Alarm en Chat groep hierbij op een rij te zetten.

De Alarm App groep

Plaats in deze groep uitsluitend spoedeisende meldingen van tot ongeveer 2 à 3 uur geleden. Bel ten alle tijde eerst 112 om vervolgens de groep te informeren, ook over het feit dat de politie al gebeld is, dit voorkomt onduidelijkheid en vragen in de groep.

Spoedeisende meldingen kunnen berichten zijn over een:

  • Verdachte situatie en/ of personen
  • Vermissing persoon
  • Brand
  • Aanrijding met gewonden
  • Mishandeling
  • Beroving
  • Als er iemand onwel wordt
  • Inbraak of diefstal op heterdaad
  • Ontvoering of een poging tot ontvoering

Belangrijk: Plaats in de Alarm App groep een zo compleet mogelijk bericht, dit voorkomt vragen. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk signalementen door te geven. Als einde bericht een vermelding; Uitsluitend reageren als u informatie heeft met betrekking tot de melding plus dat de politie al is gebeld.

Zie ook deze signalementenkaart

Op de website van de politie leest u meer over wanneer kan ik 112 bellen

Tip: Installeer een alarm geluid in voor deze groep zodat u weet dat het om een alarmerende melding gaat.

De Chat App groep

In de Chat App groep kunt u de minder urgente berichten plaatsen. Zoals al eerder aangegeven verschillen de huisregels per groep hierover. Indien u twijfelt, neem contact op met de beheerder van de groep, beste is wel om dit in een privé bericht te doen.

Tip: Demp de notificaties in deze groep als u niet voortdurend een melding wilt ontvangen van de minder urgente berichten, maar zo wel op de hoogte blijft van wat er zich afspeelt in de buurt.

Chat App
Alarm App