App bouwers zaaien verdeeldheid onder Buurtpreventie initiatieven

04-09-2017

Buurtpreventie App groepen die langs elkaar heen appen…

Steeds vaker worden wij benaderd door beheerders en leden die in hun wijk te maken krijgen met wéér een uitnodiging tot deelname aan een nieuw buurtpreventie-initiatief, terwijl de bestaande groep in de wijk al prima draait. Hoe hier mee om te gaan en wat vinden wij hier van?

 

Tot voor kort juichten wij initiatieven die veiligheid in de buurt bevorderden zonder uitzondering toe. Het maakte ons niet uit welke App je gebruikt om je buurt veiliger te houden, het doel is immers de Nederlandse buurten veiliger maken toch? Nu echter steeds meer commerciële partijen zich mengen in de het buurtpreventie landschap, zien we steeds vaker wervingsactiviteiten en lokkertjes die in onze optiek niets van doen hebben met het verbeteren van de veiligheid in de Nederlandse buurt.

Langs elkaar appen

Dwarszitten van al bestaande initiatieven

Beheerders van WhatsApp Buurtpreventie groepen, waarvan sommigen al drie jaar actief zijn, vrijwilligers die daar vele uren van hun eigen tijd in staken, hebben geflyerd, contact gelegd met de buren, maar ook met gemeentes en de wijkagent. Ze houden soms de leden netjes bij in een database en dragen de huisregels uit, onder andere om te voorkomen dat de alarmapp zal veranderen in een babbelbox. Nu verschijnen er her en der in het land brieven, welke lijken te zijn verstuurd door de beheerders van een WhatsApp Buurtpreventiegroep, met het verzoek zich aan te melden bij Veilige Buurt. Leden raken hierdoor in verwarring, want zij denken dat de applicatie voor hun buurtalarm app groep in WhatsApp nu is verhuisd naar een andere app. Beheerders van de WhatsApp Buurtpreventiegroepen krijgen momenteel tal van vragen van hun leden over de verzonden brief van Veilige Buurt. Dit terwijl de beheerders het al druk genoeg hebben met het beheer van de WABP groepen zelf.

De Veilige App zelf

Onlangs hebben wij zelf de app geïnstalleerd, dit naar aanleiding van eenzelfde mysterieuze brief die een beheerder namens Veilige Buurt naar een van onze beheerders en ook de rest van de wijk stuurde. Er stond een naam als afzender in die brief, maar geen van de beheerders in de buurt waar de brief was verspreid, kende die persoon. Op Google en Facebook was die persoon ook niet traceerbaar. Nadat we lid waren geworden van de groep, die deze persoon zo aanprees in de brief, zochten we wederom op zijn naam, ook in de groep zelf was hij niet te vinden. De app is niet veel anders dan een WhatsApp groep, alleen de telefoonnummers zijn niet zichtbaar. Wel je straat en huisnummer als je een melding maakt…

Anonimiteit

Anonimiteit staat bij Veilige Buurt hoog in het vaandel. Dit speelt handig in op de alom groeiende angst dat je gegevens ergens bekend zijn. Uiteraard dien je terughoudend met het verstrekken van je gegevens te zijn en is scepsis daaromtrent zowel gezond als oer-Hollands te noemen. Wanneer het echter om het veiliger maken van je eigen woonomgeving gaat, is dan persoonlijk contact niet van toegevoegde waarde? Als je het al benauwd krijgt, wanneer de mensen bij jou in de straat je telefoonnummer weten, dan vragen wij ons af of een buurtpreventie App überhaupt kan bijdragen aan je veilige gevoel.

Zoals zij zelf aangeven op hun website zien ze minder heil in het “terugduwen van de online burger naar het offline bestaan”. Zij accepteren het mindere contact tussen buren.  Dit terwijl juist de persoonlijke benadering ertoe heeft geleid dat er enerzijds meer sociale cohesie in een buurt ontstaat en men anderzijds op die manier weet wie de leden in een groep zijn. Het telefoonnummer mag dan weliswaar niet zichtbaar zijn in een Veilige buurt App, maar app je tijdens een melding je locatie door, dan weet iedereen in die groep je huisadres. En de anonimiteit waarborgt dat je geen flauw idee hebt wie er in de App met je meeleest. Iedereen, waar dan ook vandaan, kan zich immers voor jouw Veilige buurt aanmelden, lekker anoniem, zonder persoonlijk contact.

Geen beheer

Er is in de app geen mogelijkheid te vinden om een privé bericht naar een beheerder te sturen, er bestaat namelijk geen beheerder in die groep, al geeft Veilige Buurt aan zelf het beheer in handen te hebben. Onderling contact tussen beheerders is ons inziens van cruciaal belang, aangezien beheerders belangrijke berichten naar elkaar door appen via een overkoepelende groep voor beheerders. Denk bijvoorbeeld aan een verdachte die zich verplaatst van buurt a naar buurt b.

Appen 2

Samen staan we sterker

Ook werkt deze app, net als veel andere buurtpreventie apps niet samen met de andere buurtpreventie apps, het concept samen sterk lijkt ook hierin niet begrepen te worden. Zonder samen sterk te staan, appen we straks met allerlei verschillende applicaties langs elkaar heen, met als gevolg dat de criminelen weer hun gang kunnen gaan. Je zaait dan juist verdeeldheid onder veiligheidsbewuste en betrokken burgers. Momenteel zorgen deze (anonieme) brieven en flyers van verschillende app ontwikkelaars bij leden voor enorm veel verwarring, het levert de beheerders enorm veel extra werk op. Wij zien het als een storm in een glas water, maar vinden het een schande dat er zo met burgerinitiatieven wordt omgegaan.

Waarom Veilige Buurt?

Op hun website geeft Veilige Buurt aan dat hun doel is het U zo makkelijk mogelijk te maken. Waarom ze zich begeven hebben op het gebied van de buurtpreventie lijkt niet duidelijker te worden na het doorlezen van hun website. Pakkende koppen als “grootse buurtpreventie in Nederland” en “30% minder inbraken” worden niet met feiten onderbouwd en zouden niet misstaan in een supermarkt reclame. Hun ambitie is het snel laten doorgroeien van hun App, met forse investeringen van commerciële partijen en op termijn, onvermijdelijk, het plaatsen van reclameboodschappen. Dit alles om te zorgen dat “het licht aan kan blijven”. Maar wacht even, wat nu als het niet lukt om dat licht aan te houden, wat gaat er dan gebeuren met die “half miljoen” gebruikers? Die mogen dan zeker weer terug naar de goede oude WhatsApp groep.