Pers

Sinds de oprichting van WABP in juni 2015 is er vanuit veel media kanalen aandacht geweest voor het fenomeen WhatsApp Buurt Preventie. Succesverhalen na aanhoudingen die hebben plaatsgevonden door de inzet van WABP groepen, de massale groei van het aantal veiligheidsinitiatieven door burgers, maar ook de oud Hollandse gezonde kritische houding ten aanzien van het burgerinitiatief, voor wat betreft bangmakerij en doorslaande bemoeizucht passeerden meermaals de revue. Hieronder treft u een aantal (links naar) artikelen, die reeds gepubliceerd zijn over WhatsApp Buurtpreventie.

Het landschap van buurtpreventie is altijd in beweging, dus wanneer u voornemens bent een artikel aan het onderwerp digitale buurtpreventie te wijden, is het raadzaam contact op te nemen met WABP over de actuele stand van zaken of om in te zoomen op een specifieke regio. Uiteraard zien wij in de geplaatste artikelen dan wel graag een bronvermelding retour.