Werken jullie samen met andere buurtpreventie initatieven

Uiteraard waarderen wij alle vormen van buurtinzet, of dit nu leefbaarheid, veiligheid of gewoon sociaal contact betreft. Nu werken lang niet al deze initiatieven volgens eenzelfde principe. Binnen het concept van WABP is de beheerder een zeer belangrijke spil. Daarnaast staan wij ook voor bevordering van de sociale samenhang binnen de buurt; een sociale buurt is veelal een veilige buurt. Anonimiteit en het onpersoonlijk doen van meldingen, sluit daarom niet aan bij onze visie. Burgerinitiatieven die zonder beheerder werken en waar direct/persoonlijk contact geen rol speelt, sluiten daarom, hoe goed bedoeld ook, niet aan bij de doelstelling van WABP.